საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მოვლენები და ფაქტები
2007-2017

image-1

უაკ

ISBN 978-9941-20-937-6

408 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.-0001


 

კრებულში შესულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2007 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით მომხდარი მნიშვნელოვანი ფაქტები და მოვლენები.

გამოყენებულია ამ პერიოდისათვის ჩვენს ხელთ არსებული საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახურის მედიაარქივის ჯგუფის მიერ მოწოდებული და საგამომცემლო სახლ „ტექნიკური უნივერსიტეტის“ ციფრულ არქივში დაცული ფოტოები.

მომავალ წელს და შემდგომშიც, კვლავ იგეგმება მსგავსი კრებულების გამოცემა, ამიტომ, გთხოვთ, ელექტრონულ ფოსტაზე sagamomcemlosakhli@yahoo.com გამოგვიგზავნოთ მნიშვნელოვანი ფაქტებისა და მოვლენების ამსახველი, აგრეთვე ჩვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლების ფოტოები (TIFF an JPG ფორმატი, გარჩევადობა არანაკლებ 150 dpi, დიდი მოცულობის ფაილების შემთხვევაში გამოიყენეთ ZIP ან RAR არქივატორი). თითოეულ გამოგზავნილ ფოტოზე მიუთითეთ სახელი, გვარი (სახელები, გვარები), ფოტოს გადაღების ადგილი და თარიღი, თუ შესაძლებელია მცირე განმარტებაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები