რ. გიორგობიანი

მასალათა გამძლეობა
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის ანგარიშის
ჟ უ რ ნ ა ლ ი

image-1

უაკ 539.3/.8

ISBN 978-9941-20-909-3

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები