ჯ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი, ნ. ნავაძე, გ. აბრამიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი, ვ. ლეკიაშვილი, ზ. ბოგველიშვილი, მ. ტურიაშვილი, დ. ფრიდონაშვილი, რ. ველიჯანაშვილი, გ. მიქაძე, ხ. მღებრიშვილი, ა. ჩხეიძე, თ. აფაქიძე, ჯ. ხმიადაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, ნ. თოფურია, ნ. დიასამიძე, მ. ხვედელიძე, ვ. ქართველიშვილი, დ. ძოწენიძე, ლ. ბუბუტეიშვილი, მ. ზურიკაშვილი

ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის
ცნობარი

image-1

უაკ 656.13(083)

ISBN 978-9941-20-517-0

180 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

„ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი“ მოიცავს ამ დარგის ყველა ტერმინს. შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: ავტომობილების მოწყობილობა და საექსპლუატაციო თვისებები, საავტომობილო გადაყვანა-გადაზიდვები, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება და სერვისი, ავტოსატრანსპორტო ლოგისტიკა და მენეჯმენტი.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის, მოცემული დარგის მეცნიერი-მუშაკების და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები