ნ. წიგნაძე, მ. ჯანიკაშვილი, მ. ადეიშვილი, შ. წეროძე, თ. შუბლაძე, გ. ნიკოლაიშვილი, ვ. გოგილაშვილი, კ. ჩხიკვაძე, გ. ბედუკაძე, მ. სანიკიძე, რ. ომანაძე, ნ. მაისურაძე

პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის
გენერალური კონსტრუქტორი
THE GENERAL CONSTRUCTOR OF THE FIRST
GEORGIAN SPACE OBJECT


image-1

უაკ 629 78

ISBN 978-9941-0-8406-5

404 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

წიგნში მოხსენიებული სამუშაოები, ოფიციალური მასალები და დოკუმენტები გრიფით „სრულიად საიდუმლო“ და „საიდუმლო“ მოცემულ ეტაპზე განსაიდუმლოებულია.
წიგნი შედგენილია ოფიციალური მასალების, დოკუმენტების და ელგუჯა მეძმარიაშვილის ჩანაწერებისა და მოგონებების მიხედვით სარედაქციო ჯგუფის მიერ.
ოფიციალური მასალები, დოკუმენტები და აუდიო-ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც უკავშირდება პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის შექმნას და ელგუჯა მეძმარიაშვილის სამეცნიერო-სამხედრო მოღვაწეობას, ინახება საქართველოს ეროვნულ არქივში, აჭარის საარქივო სამმართველოში, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის „ოქროს ფონდში“, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, აჭარისა და ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკასა და ელგუჯა მეძმარიაშვილის პირად არქივში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები