ი. ყრუაშვილი, ი. ინაშვილი, ე. კეჩხოშვილი

დინამიკური ტუმბოების კონსტრუქციის შესწავლა და გამოცდა
ლაბორატორიული სამუშაოების ჟურნალი

image-1

უაკ 621.65

ISBN 978-9941-28-392-5

33 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები