გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე

სამშენებლო ტერმინოლოგია

რუსულ-ქართულ-გერმანული,
გერმანულ-რუსულ-ქართული

I ნაწილი

image-1

უაკ 030

ISBN 978-9941-28-551-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-552-3 (პირველი ნაწილი)

501 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სამშენებლო ტერმინოლოგია შედგენილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში და განკუთვნილია უნივერსიტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტის, ყველა თაობის მეცნიერი მუშაკებისა და ყველასათვის, ვისაც სამეცნიერო ან პედაგოგიური მუშაობის პროცესში საქმე ექნება ქართულ, რუსულ და გერმანულ ტექნიკურ სამშენებლო ტერმინოლოგიასთან.

ლექსიკონი შედგება ორი ნაწილისაგან - გერმანულ-რუსულ-ქართულისა (დაახლ. 3000 ტერმინი) და რუსულ-ქართულ-გერმანულისაგან (დაახლ. 15000 ტერმინი).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები