ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

ფიზიკური ქიმია
საგამოცდო ტესტების კრებული


image-1

უაკ 541.11

ISBN 978-9941-20-796-9

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

საგამოცდო ტესტების კრებულში მოცემულია ფიზიკური ქიმიის კურსი ორ ნაწილად. პირველში განიხილება ქიმიური თერმოდინამიკის, ქიმიური და ფაზური წონასწორობის, ხოლო მეორეში – ხსნარების ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის საკითხები.
განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 05, 06, 07, 30 და 50 პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები